Thông báo về Login Dzo Launcher
[Ngày đăng: 20/07/2012, Lượt xem :62784  ]

Chư vị anh hùng thân mến,

 

Tổng Quản Cửu Long xin thông báo, trong thời gian Close Beta có 1 số lỗi phát sinh từ Dzo Launcher do hiện tượng login quá nhiều liên tục vào 1 lúc. Vì vậy, hệ thống đã cập nhật chế độ Login 1 lần, đối với những tài khoản bị lỗi không đăng nhập thành công vào lần login đó (chỉ 1 lần duy nhất) thì vui lòng thoát game và thoát DzoLauncher để đăng nhập lại.

Hệ thống Login hiện tại đã ổn định và các bằng hữu vui lòng thực hiện các bước trên để vào game 1 cách nhanh nhất.

 

Kính bút

Tổng Quản Cửu Long

 

 

Các tin liên quan :