Bảo trì hàng tuần 04/12/2012
[Ngày đăng: 04/12/2012, Lượt xem :6960  ]

 

Chào quý vị bằng hữu,

 

Hôm nay, 04/12/2012 hệ thống game Cửu Long Tranh Bá sẽ bảo trì định kỳ hàng tuần dự kiến trong thời gian sau:

Thời gian bắt đầu: 11h30 ngày 04/12/2012

Thời gian kết thúc: 14h30 ngày 04/12/2012

Áp dụng cho tất cả máy chủ: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín

 

 

 

Trong thời gian bảo trì quý đồng đạo có thể tham gia thảo luận tại Facebook và Diễn Đàn

 

Kính bút!

~Tổng Quản Cửu Long~

 

 

 

 

Các tin liên quan :

Bảo trì hệ thống đăng nhập game 28/08/2014 [28-08-2014]
[Nghĩa] Thăng Thiên Đoạt Hiệu - Vượt Vũ Long Môn (I) [26-08-2014]
Bảo trì hàng tuần 26/08/2014 [26-08-2014]
Tứ Đại Thần Bảo - Định Đoạt Giang Hồ [19-08-2014]
Bảo trì hàng tuần 19/08/2014 [19-08-2014]
Sự kiện nhân đôi kinh nghiệm tháng 8 [12-08-2014]
Bảo trì hàng tuần 12/8/2014 [12-08-2014]
Đua TOP đoạt hiệu máy chủ Nghĩa [06-08-2014]
Thông tin bảo trì ngày 06/08/2014 [05-08-2014]
[Hoàn tất] Thông báo về tình trạng máy chủ Lễ [01-08-2014]
Bảo trì đột xuất ngày 1/8/2014 [01-08-2014]
Server mới Nghĩa đã mở - Lợi Ích Tân Thủ [31-07-2014]
Thông tin về bản patch cập nhật 92 [31-07-2014]
Đông Tây Thần Điện - Kỳ Lân Tế Đàn [30-07-2014]
Bảo trì hàng tuần 30/7/2014 [29-07-2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...