[Ngày đăng: 10/08/2012, Lượt xem :151244  ]

Nếu bằng hữu gặp khó khăn trong quá trình AutoPatch (tự động cập nhật) thì có thể tải về phiên bản cập nhật mới nhất và cập nhật thủ công bằng tay tại đây: 

 

[Đã có bản cài đặt mới nhất cho phiên bản 90]

(Không cần tải thêm bất cứ bản cập nhật bên dưới)

 

Bản Patch Mới Nhất (23/07/2014)

Dành cho phiên bản 87 lên 90: Patch 87-90 (823 MB)

Dành cho phiên bản 82 lên 87: Patch 82-87 (260 MB)

 

 

Link khác nếu tốc độ tải chậm:

 

Bản HackShield mới nhất R.5.6.29.1 (Build407)

Update ngày: 20/11/2013

 

Hướng dẫn:

- Tải về file ở link trên

- Copy vào thư mục cài đặt game ( .../Dzogame/9D )

- Chạy file 9D_ManualPatch_xxxxxxxx.exe và hoàn tất (Chạy file HSHIELD.exe cho bản cập nhật HackShield)