[Ngày đăng: 06/11/2012, Lượt xem :175062  ]

DANH SÁCH NHÂN VẬT ĐƯỢC RAO BÁN

Cập nhật lúc: 10h00 - 29/04/2013

STT Nhân vật bán Cấp độ Giới tính Phái Chức trách Máy chủ Hình Giá bán Nhân vật đích Trạng thái
1 TrieuTuLong_  137 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân  Link 7,500 MBACC010082 Đang bán
2 ShopBaby  128 Nữ LL Diệu Thủ Quỷ Nhân Link 6,000 MBACC010078 Đang bán
3 thiên_thần  105 Nữ  MG Quỷ Hồn Ma Nghĩa Link 8,000 MBACC020017 Đang bán
4 ThiênSứ 105 Nữ BC Nhiếp Hồn Vũ Cơ Nhân Link 5,000
MBACC010042
Đang bán
5 ll-ll-[T]94  118 Nam MG Hắc Phong Ma Tín Link 5,000 MBACC040024 Đang bán
6 ÇhuộtÇốñg 132 Nữ CB Giáng Long Cái Lễ Link 25,000 MBACC030022 Đang bán
7 Osjn 121 Nam LL Thái Sơn Quỷ Nghĩa Link 5,000 MBACC020010 Đang bán
8 _Kiểm-Lâm_ 112 Nam LL Bắc Đẩu Quỷ Trí Link 5,000 MBACC040016 Đang bán
9 BeVan 141 Nữ Chu Tước Nhân Lễ Link 25,000 MBACC030015 Đang bán
10 Nico 100 Nữ BC Nhiếp Hồn Nữ Tín Link 5,000 MBACC040003 Đang bán
11 sfsgggs  111 Nữ BC Chiến Thần Vũ Cơ Tín Link 5,000 MBACC050045 Đang bán
12 MrTình 146 Nam TL Chế Ma Kim Tăng Nhân Link 13,000 MBACC010094 Đang bán
13 -QuyLinh- 139 Nữ LL Thiết Giáp Đại Quỷ Lễ Link 5,000 MBACC030043 Đang bán
14 cmon 132 Nam LL Thái Sơn Đại Quỷ Nghĩa Link 5,000 MBACC020022 Đang bán
15 [Hac_Phong] 121 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Link 5,000 MBACC010099 Đang bán
16 NongDucKhoe 131 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Nghĩa Link 5,000 MBACC020031 Đang bán
17 KiềuPhongTử 118 Nam VD Huyền Vũ Đạo Nhân Tín Link 5,000 MBACC050069 Đang bán
18 NamNinh 145 Nam TL Chế Ma Tăng Nghĩa Link 8,000 MBACC020035 Đang bán
19 Sunday-Gió 112 Nữ CB Chương Minh Diệu Cái Nghĩa Link 7,000 MBACC020036 Đang bán
20 MrBom 141 Nam MG Quỷ Hồn Ma Nhân Lễ Link 5,000 MBACC030078 Đang bán
21 KFC_KFC 133 Nữ LL Bắc Đấu Đại Quỷ Nghĩa Link 5,000 MBACC020038 Đang bán
22 ChuồnChuồn 126 Nam LL Bắc Đấu Đại Quỷ Tín Link 5,000 MBACC050076 Đang bán
23 Dương-[Huy] 152 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Link 13,000 MBACC010111 Đang bán
24 Tố--Tố 132 Nữ LL Bắc Đấu Đại Quỷ Tín Link 10,000 MBACC050078 Đang bán
25 SuperCat 126 Nam TL Kim Cang Thiết Tăng Tín Link 5,000 MBACC050079 Đang bán
26 lyly_2012 127 Nữ BC Thiên Thần Vũ Cơ Nhân Link 10,000 MBACC010112 Đang bán
27 Be_Bip_Bop 159 Nữ BC Nhiếp Hồn Vũ Cơ Lễ Link 25,000 MBACC030080 Đang bán
28 __MãSiêu__ 170 Nam LL Thái Sơn Đại Quỷ Nhân Link 15,000 MBACC010113 Đang bán
29 [M]inhLong 197 Nam VD Huyền Vũ Đạo Nhân Lễ Link 35,000 MBACC030082 Đang bán
30 Nhiếp_Hồn 125 Nữ BC Nhiếp Hồn Vũ Cơ Tín Link 5,000 MBACC050089 Đang bán
31 _DragonBlue_ 133 Nam LL Bắc Đấu Đại Quỷ Tín Link 10,000 MBACC050092 Đang bán
32 [N]assjas 125 Nam MG Huyết Chiến Ma Tín Link 15,000 MBACC050096 Đang bán
33 Nassjas 133 Nam MG Hắc Phong Ma Tín Link 7,500 MBACC050097 Đang bán
34 junTu 97 Nam LL Bắc Đấu Đại Quỷ Nhân Link 5,000 MBACC010115 Đang bán
35 DPBuBai 145 Nữ MG Cuồng Bạo Ma Nhân Tín Link 10,000 MBACC050101 Đang bán
36 Pöseidon 153 Nam LL Thiết Giáp Quỷ Lễ Link 10,000 MBACC030085 Đang bán
37 -Yumi- 132 Nữ BC Thiên Thần Vũ Cơ Tín Link 10,000 MBACC050104 Đang bán
38 DiễmPhạm 165 Nữ MG Huyết Chiến Ma Nhân Tín Link 11,000 MBACC050106 Đang bán
39 LệĐá 132 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Tín Link 5,000 MBACC050107 Đang bán
40 LopTruong 101 Nam LL Thái Sơn Quỷ Tín Link 5,000 MBACC050108 Đang bán

 

 

** Giá bán đơn vị Dzô đồng

 

 

>> Danh sách những nhân vật đã bán <<

 Bảng 1

STT Nhân vật bán Cấp độ Giới tính Phái Chức trách Máy chủ Hình Giá bán Nhân vật đích Trạng thái
1 33557799 135 Nam LL Bắc Đấu Quỷ Nghĩa Link 5,000 thudaumot Đã bán
2 ßờm 132 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Tín Link 8,000 Mr_AnhLong Đã bán
3 Be_Dau 133 Nữ BC Nhiếp Hồn Vũ Cơ Lễ Link 12,000 [Be_Dau] Đã bán
4 [ThiênLong] 165 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Nghĩa Link 12,000 Lang_Tu_1 Đã bán
5 Yåkuzå 175 Nam LL Bác Đấu Đại Quỷ Lễ Link 16,000 longsitin Đã bán
6 -BloodSoup- 109 Nữ MG Hắc Phong Ma Nhân Nhân Link 5,000 -BloodSoup- Phục hồi
7 __MãSiêu__ 170 Nam LL Thái Sơn Đại Quỷ Nhân Link 20,000 __MãSiêu__ Phục hồi
8 Jouney 29 Nam LL Bác Đấu  Quỷ Nhân Link 5,000 aaabbb Đã bán
9 _Junio_ 205 Nam VD Thanh Long Đạo Nhân Nhân Link 5,000 ThíchKhách Đã bán
10 Ong_Trum 96 Nam LL Bác Đấu Quỷ Lễ Link 5,000 [Ong_Trum] Đã bán
11 _Rose_ 132 Nữ LL Bác Đấu Đại Quỷ Tín Link 6,000 Thiên_Hoa Đã bán
12 T_ThanhNghi 192 Nữ LL Thái Sơn Đại Quỷ Nghĩa Link 16,000 _Narcissus_ Đã bán
13 VoTinhDao 208 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Nghĩa Link 5,000 [VC]HienAnh Đã bán
14 LamPhong 196 Nam VD Thanh Long Đạo Nhân Nghĩa Link 5,000 _HuyetKiem_ Đã bán
15 _HaiLúa_ 123 Nữ BC Tử Hà Vũ Cơ Tín Link 7,500 MySoi Đã bán
16 LoveKid95 129 Nam VD Thanh Long Đạo Nhân Nhân Link 5,000 _--lRyan--_ Đã bán
17 ___ßaby 115 Nữ   Lãng nhân Tín Link 5,500 MaiAnhvt Đã bán
18 [T]hiênTội 132 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Tín Link 5,000 777_I_S2_777 Đã bán
19 Pháo 203 Nam MG Cuống Bạo Ma Nhân Nghĩa Link 5,000 BIueskyne Đã bán
20 NgânPhụng 158 Nữ MG Hắc Phong Ma Nhân Nghĩa Link 10,000 -]-[ồ-Điệp Đã bán
21 -TieuQuy- 109 Nam LL Bác Đấu Đại Quỷ Lễ Link 5,000 -TieuTuQN- Đã bán
22 ßino 196 Nam MG  Hắc Phong Ma Nhân Lễ Link 5,000 Binö Đã bán
23 --Nexus7-- 178 Nữ LL Thiết Giáp Đại Quỷ Lễ Link 5,000 --Angel-- Đã bán
24 [M]etallica 176 Nam LL Bát Đấu Đại Quỷ Nhân Link 5,000 huynh_truc Đã bán
25 MAD 129 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Nhân Link 5,000 _DonColeone_ Đã bán
26 Thu----Hien 116 Nữ BC Thiên Thần Vũ Cơ Tín Link 5,000 Buff_Dep Đã bán
27 TanThanh 114 Nam MG Huyết Chiến Ma Tín Link 5,000 MBACC050055 Phục hồi
28 Xích·•Đế 156 Nam MG Hắc Phong Ma Lễ Link 7,500 -phong-van- Đã bán
29 MaLang 188 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Lễ Link 5,000 Never_Back Đã bán
30 GACHIP 184 Nam CB Giáng Long Thiết Cái Lễ Link 5,000 [Håc-Vu] Đã bán
31 ThanMemDH 85 Nam LL Bát Đấu Quỷ Lễ Link 5,000 ThanMemDH- Đã bán
32 S-perme 152 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Nhân Link 6,500 --Atula-- Đã bán
33 o0oMeoo0o 138 Nữ LL Diệu Thủ Đại Quỷ Nghĩa Link 5,000 MaiThanhTâm Đã bán
34 Ngọc-Thanh 112 Nam MG Hắc Phong Ma Tín Link 5,000 MBACC040017 Phục hồi
35 _Phong_ 132 Nam MG Huyết Chiến Ma Tín Link 6,000 LaoTu Đã bán
36 _TuyetTuyet_ 193 Nữ BC Tủ Hà Vũ Cơ Lễ Link 5,000 ThienThanTM Đã bán
37 BanDeCo 0 Nam   Lãng Nhân Nghĩa Link 5,000 TANSANG Đã bán
38 MạcThanh 132 Nữ BC Chiến Thần Vũ Cơ Tín Link 5,000 MBACC050062 Phục hồi
39 lOKl 132 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Tín Link 10,000 TANSANG Đã bán

 

 Bảng 2

 

STT Nhân vật bán Cấp độ Giới tính Phái Chức trách Máy chủ Hình Giá bán Nhân vật đích Trạng thái
1 -Yulyna- 182 Nữ LL  Bắc Đấu Đại Quỷ Lễ Link 5,000 Lieu Đã bán
2 BinZin 124 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Lễ Link 5,000 MBACC030073 Phục hồi
3 ChaoCacBan 195 Nữ BC Thiên Thần Vũ Cơ Nhân Link 5,000 GấuTrúc Đã bán
4 Aduka03 132 Nữ BC Thiên Thần Vũ Cơ Tín Link 5,000 [Sora] Đã bán
5 Ken_Jo 153 Nam VD Thanh Long Đạo Nhân Lễ Link 8,000 Hai-Anh Đã bán
6 2B-Kool 211 Nam LL Thái Sơn Đại Quỷ Nhân Link 5,000 Hỏa-x-Lân Đã bán
7 Maria-0zawa 183 Nữ LL Bát Đấu Đại Quỷ Nhân Link 5,000 Ớn-Lạnh Đã bán
8 ™Cry† 140 Nam CB Giáng Long Thiết Cái Nhân Link 7,000 lamphong3 Đã bán
9 Thiên_Hoa 132 Nữ LL Bác Đấu Đại Quỷ Tín Link 5,000 NgọcCơDoanh Đã bán
10 Doc_Ung 132 Nam VD Huyền Vũ Đạo Nhân Tín Link 5,000 WindLord Đã bán
11 longsitin 176 Nam LL Bắc Đấu Đại Quỷ Lễ Link 18,000 crosstheend Đã bán
12 Atula 106 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Tín Link 5,000 -Hamster- Đã bán
13 P_V_NHU_Y 154 Nữ MG Hắc Phong Ma Nghĩa Link 7,500 MBACC020023 Phục hồi
14 ThiênLang 169 Nam LL Thái Sơn Đại Quỷ Lễ Link 14,000 MBACC030071 Phục hồi
15 GC_VoKy 177 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Nhân Link 5,000 -Coi- Đã bán
16 IT-SkyLove 176 Nam LL Bác Đấu Đại Quỷ Nhân Link 10,500 -Barcelona- Đã bán
17 Bụi_Đời 132 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Tín Link 7,500 MrQuynh1508 Đã bán
18 GauBungBu 114 Nữ BC Thiên Thần Vũ Cơ Tín Link 5,000 [Buff]BC Đã bán
19 †nh0kSkin† 153 Nam LL Thiết Giáp Đại Quỷ Lễ Link 10,000 Pöseidon Đã bán
20 HảiLâm 136 Nam LL Bác Đấu Đại Quỷ Nghĩa Link 6,000 Vân_Long Đã bán
21 SổMũi 99 Nữ BC Nhiếp Hồn Nữ Tín Link 5,000 MBACC050002 Phục hồi
22 _Miss_Kotex_ 134 Nữ BC Thiên Thần Vũ Cơ Tín Link 6,000 chi2versac Đã bán
23 ĐồLongĐao 131 Nữ MG Hắc Phong Ma Nhân Nhân Link 5,000 [-MaNu-] Đã bán
24 HảiLâm 136 Nam LL Bác Đấu Đại Quỷ Nghĩa Link 6,000 Vân_Long Đã bán
25 Bon--_--Bon 109 Nữ MG Hắc Phong Ma Nhân Tín Link 5,000 -BàLaSát- Đã bán
26 Yup 179 Nam LL Bác Đấu Đại Quỷ Nghĩa Link 5,000 Bug123 Đã bán
27 MotMatMotCon 144 Nam VD Bạch Hổ Đạo Nhân Nhân Link 7,000 MBACC010103 Phục hồi
28 Sa0_0nline 202 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Lễ Link 5,000 Never__Back Đã bán
29 Ngọc_Diệp 180 Nữ MG Huyết Chiến Ma Nhân Nhân Link 30,000 CU_PIN123 Đã bán
30 Wayne 207 Nam TL La Hán Đấu Tăng Lễ Link 5,000 thichsuco Đã bán
31 KhongTuocKy 205 Nữ VD Bạch Hổ Đạo Nhân Lễ Link 5,000 __Cun-Xinh__ Đã bán
32 HoaCôTử_ 140 Nữ BC Chiến Thần Vũ Cơ Tín Link 15,000 An-An Đã bán
33 ohyes111 4 Nam   Lãng Nhân Lễ Link 5,000 Never_S_Back Đã bán
34 Tử-Hà-Nữ 176 Nữ BC Nhiếp Hồn Vũ Cơ Nhân Link 13,000 Nima Đã bán
35 --Angle-- 180 Nữ LL Thiết Giáp Đại Quỷ Lễ Link 25,000 MBACC030081 Phục hồi
36 NhưNgọc_ 123 Nữ BC Chiến Thần Vũ Cơ Tín Link 7,500 Maria_0zawa Đã bán
37 Saori 132 Nữ BC Tủ Hà Vũ Cơ Tín Link 5,000 MBACC050081 Phục hồi
38 chornos 109 Nam LL Thiết Giáp Đại Quỷ Nhân Link 5,000 MBACC010087 Phục hồi
39 ThichLaPhich 184 Nam MG Hắc Phong Ma Nhân Nghĩa Link 15,000 --Panadol-- Đã bán
40 TieuPhung2 1 Nữ   Lãng Nhân Lễ Link 5,000 TiểuLi Đã bán
41 Ramos 121 Nam LL  Bắc Đấu Đại Quỷ Nghĩa Link 6,000 baonhietdoi Đã bán
42 HacDe 181 Nam MG Quỷ Hồn Ma Nhân Lễ Link 5,000 HắçĐế Đã bán
43 -Yumi- 132 Nữ BC  Thiên Thần Vũ Cơ Tín Link 15,000 MBACC050082 Phục hồi
44 Assansin2012 171 Nữ CB Đấu Hồn Cái Lễ Link 5,000 _Vip__Silip_ Đã bán
45 PanPan 135 Nam LL Thiết Giáp Đại Quỷ Tín Link 6,500 TiêÒuHôÒ Đã bán
46 Thíck[Là]Tát 143 Nữ BC Nhiếp Hồn Vũ Cơ Lễ Link 8,000 MBACC030083 Phục hồi
47 crosstheend 176 Nam LL Bắc Đấu Đại Quỷ Lễ Link 18,000 __R0__ Đã bán
48 chi2versac 135 Nữ BC Thiên Thần Vũ Cơ Tín Link 6,000 MạcDoanh Đã bán
49 Kharakima 72 Nam LL Bắc Đấu Quỷ Nhân Link 5,000 siwawa Đã bán
50 TaoBackan 169 Nam VD Huyền Vũ Đạo Nhân Lễ Link 9,000 MrT Đã bán
51 [Dark]Gragon 139 Nam CB Chương Minh Diệu Cái Tín Link 5,000 Dark_Ragon Đã bán
52 _ThaiPhong_ 132 Nam TL La Hán Đấu Tăng Tín Link 5,000 zALAHANz Đã bán
53 MichaelKing 196 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Nhân Link 5,000 ÇuồngSát Đã bán
54 tuthan 136 Nữ BC Chiến Thần Vũ Cơ Tín Link 10,000 ßéMoon Đã bán
55 DâmÇôngTü 124 Nam TL La Hán Đấu  Tăng Tín Link 7,500 MBACC050095 Phục hồi
56 RồngChiến 132 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Tín Link 8,000 Ngố_baby Đã bán
57 ThichGaySu 206 Nữ BC Nhiếp Hồn Vũ Cơ Nhân Link 5,000 _-Kitty-_ Đã bán
58 NgaoBái 132 Nam LL Thiết Giáp Đại Quỷ Tín Link 7,500 Stom Đã bán
59 ShenLongX 80 Nam MG Cuồng Bạo Ma Nhân Tín Link 6,000 ThiênMaLong Đã bán
60 chau_xu_xu 160 Nữ MG Huyết Chiến Ma Nhân Link 15,000 MBACC010116 Phục hồi
61 Ken_Đại_Ka 134 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Link 8,000 MBACC010110 Phục hồi
62 Saori 132 Nữ BC Tử Hà Vũ Cơ Tín Link 5,000 MBACC050099 Phục hồi
63 [M]issTeen 140 Nữ BC Giáng Long Thiết Cái Tín Link 8,000 AnhDungDi Đã bán
64 _-Gray-_ 136 Nam MG Huyết Chiến Ma Nhân Link 5,000 ____-M-_____ Đã bán
65 Võ-THuTRà 112 Nữ MG Huyết Chiến Ma Tín Link 5,000 MBACC050061 Phục hồi
66 Ong_Trum 96 Nam LL Bác Đấu Quỷ Lễ Link 5,000 [Ong_Trum] Đã bán
67 ThầnMaLong 129 Nam MG Cuồng Bạo Ma Nhân Tín Link 5,000 MBACC020040 Phục hồi
68 _hoan_ 131 Nam VD Chu Tước Nhân Tín Link 5,000 X_x_X Đã bán

 

 

Chú thích thêm:

* Trạng thái "Đang bán" là bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để liên hệ mua nhân vật đó

* Trạng thái "Đang chuyển" là nhân vật đã có người mua và đang hoàn tất thủ tục cuối chuyển vào tài khoản người mua

* Trạng thái "Đã bán" là nhân vật đã kết thúc giao dịch và được hiển thị trên bảng trong vòng 7 ngày kể từ ngày hoàn tất chuyển.

* Trạng thái "Phục hồi" là nhân vật không muốn bán nữa và đã được phục hồi lại như trước khi rao bán.

Thông tin chi tiết về hệ thống mua bán nhân vật xem tại đây: