[Sự Kiện] Khuyến mãi đón năm mới Bính Thân [05-02-2016]
Bảo trì định kỳ 02/02/2016 [02-02-2016]
[Sự Kiện] Chào đón năm mới Bính Thân [01-02-2016]
Đệ Nhất cao thủ (xác nhận phần quà) [29-01-2016]
Bảo trì định kỳ 26/1/2016 [26-01-2016]
Bảo trì kết thúc sự kiện noel [20-01-2016]
[Thông báo] Xác nhận phần quà sự kiện [12-01-2016]
Bảo trì định kỳ 12/01/2016 [12-01-2016]
Lịch thi đấu chung kết DNCT [07-01-2016]
Bảo trì hệ thống máy chủ 09/01/2016 [08-01-2016]
[Sự Kiện] Chào Đón giáng sinh 2015 [23-12-2015]
Bảo trì định kỳ ngày 05/01/2016 [05-01-2016]
[Khuyến mãi] Quà Tặng Giáng Sinh [25-12-2015]
Bảo trì định kỳ 23/12/2015 [23-12-2015]
Lịch thi đấu DNCT (Chung kết Chức Trách) [17-12-2015]
[Thông Báo] Đóng chế độ [đại chiến] Côn Lôn [15-12-2015]
Lịch thi đấu DNCT 2015 (vòng 2) [10-12-2015]
Bảo trì định kỳ 09/12/2015 [09-12-2015]
Bảo trì đột xuất- mở chuyển máy chủ [02-12-2015]
Sát nhập máy chủ [Lễ] và [Tín] [01-12-2015]
Cập Nhật hệ thống chuyển máy chủ [30-11-2015]
Lịch thi đấu DNCT 2015 (vòng loại 1) [30-11-2015]
Lịch thi đấu DNCT 2015 [26-11-2015]
Bảo trì kết thúc sự kiện Halloween [26-11-2015]
Danh sách thi đấu DNCT 2015 [24-11-2015]
Cửu Long Đệ Nhất Cao Thủ 2015 [17-11-2015]
Bảo trì đột xuất 23/11/2015 [23-11-2015]
Bảo trì đột xuất 05/11/2015 [05-11-2015]
Thông báo về lỗi mất kết nối máy chủ [04-11-2015]
Bảo trì đột xuất 28/10 [28-10-2015]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...