Bảo trì kết thúc sự kiện Halloween [26-11-2015]
Lịch thi đấu DNCT 2015 [26-11-2015]
Danh sách thi đấu DNCT 2015 [24-11-2015]
Cửu Long Đệ Nhất Cao Thủ 2015 [17-11-2015]
Bảo trì đột xuất 23/11/2015 [23-11-2015]
Bảo trì đột xuất 05/11/2015 [05-11-2015]
Thông báo về lỗi mất kết nối máy chủ [04-11-2015]
Bảo trì đột xuất 28/10 [28-10-2015]
Chuỗi sự kiện Halloween 2015 [27-10-2015]
Bảo trì định kỳ 27/10/2015 [27-10-2015]
Thông báo về vật phẩm BUG [23-10-2015]
Bảo trì định kỳ 20/10/2015 [20-10-2015]
Bảo trì định kỳ 13/10/2015 [13-10-2015]
Bảo trì 02/10/2015 [02-10-2015]
Sự kiện khuyến mãi + quà tặng mừng trung thu [25-09-2015]
Thông báo về bug vật phẩm, và 1 số lỗi game hiện tại. [23-09-2015]
Bảo trì định kỳ 22/09/2015 [22-09-2015]
Cập nhật vật phẩm mới: Hàn tích ảnh Côn Lôn [15-09-2015]
Bảo trì định kỳ 14/09/2015 [14-09-2015]
Bảo trì định kỳ14/07/2015(Cửu Long sinh thần 3) [14-07-2015]
Danh sách xác nhận phần quà khuyến mãi [04-09-2015]
Sự kiện khuyến mãi và EXP mừng Quốc Khánh [26-08-2015]
[Sự kiện ] Lâu Lan Đại Chiến [18-08-2015]
Bảo trì đột xuất 20/08/2015 [20-08-2015]
Bảo trì đột xuất ngày 19/08/2015 [19-08-2015]
Bảo trì định kỳ 18/08/2015-Lâu Lan Đại Chiến [18-08-2015]
Sự kiện Exp Tháng 8 [14-08-2015]
Bảo trì định kỳ 11/08/2015 [11-08-2015]
Bảo trì đột xuất 31/07/2015 [31-07-2015]
Bảo trì đột xuất 23/07/2015 [23-07-2015]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...