Thông báo về lỗi Game sau cập nhật [17-12-2014]
Thông tin bảo trì ngày 16/12/2014 [16-12-2014]
[Thông báo] Lỗi không vào được game sau bào trì [02-12-2014]
Thông tin bảo trì ngày 02/12/2014 [02-12-2014]
[Thông báo] Cập nhật vật phẩm Thanh Long Bảo Rương [28-11-2014]
Thanh Long Bảo Rương - Càn khôn xoay chuyển [04-04-2013]
[Sự Kiện] Mừng Lễ Tạ ơn [21-11-2014]
Thông tin bảo trì ngày 25/11/2014 [25-11-2014]
Đăng Ký Bang Hội Chiến [21-11-2014]
[Thông báo] Sát nhập Máy chủ [Lễ] và [Tín] [21-11-2014]
[Sự kiện] Nhân đôi kinh nghiệm tháng 11 [13-11-2014]
Thông tin bảo trì ngày 13/11/2014 [13-11-2014]
Bảo Trì ngày 6/11/2014. Kèo dài event Halloween [06-11-2014]
Bảo trì đột xuất ngày 30/10/2014 [30-10-2014]
Bảo trì đột xuất ngày 24/10/2014 [24-10-2014]
Bảo trì đột xuất ngày 24/10/2014 [24-10-2014]
Sự kiện Tưng Bừng Halloween 2014 [23-10-2014]
Bảo trì cập nhật sự kiện Halloween 2014 [23-10-2014]
Bảo trì định kỳ 14/10/2014 [14-10-2014]
Bảo trì đột xuất ngày 8/10/2014 [08-10-2014]
Sự kiện nhân đôi kinh nghiệm tháng 10 [08-10-2014]
Thông báo về việc bảo trì định kỳ hàng tuần [07-10-2014]
Tổng kết trao quà Khuyến Mãi Tháng 9 [03-10-2014]
Bảo trì định kỳ hàng tuần 2/10/2014 [02-10-2014]
Thông báo dời bảo trì định kỳ [30-09-2014]
Sự kiện khuyến mãi tháng 9 [23-09-2014]
Thông báo dời bảo trì định kỳ [23-09-2014]
Hoàn Tất bảo trì ngày 18/09 [18-09-2014]
Thông tin bảo trì ngày 18/09/2014 [16-09-2014]
Sự kiện nhân đôi kinh nghiệm tháng 9 [12-09-2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...