Thư Chia Tay [18-05-2016]
Sự Kiện Thỏa sức Đam Mê [19-05-2016]
Bảo trì định kỳ 19/04/2016 [19-04-2016]
Bảo trì đột xuất ngày 21/03/2016 [21-03-2016]
Bảo trì định kỳ 08/03/2016 [08-03-2016]
[Thông Báo] Cấm giao dịch Map Côn Lôn. [07-03-2016]
Sự kiện EXP tháng 3 [04-03-2016]
Bảo trì định kỳ 23/02/2016 [23-02-2016]
Xác nhận phần quà khuyến mãi bính thân [18-02-2016]
Bảo trì định kỳ ngày 16/02/2016 [16-02-2016]
[Sự Kiện] Khuyến mãi đón năm mới Bính Thân [05-02-2016]
Bảo trì định kỳ 02/02/2016 [02-02-2016]
[Sự Kiện] Chào đón năm mới Bính Thân [01-02-2016]
Đệ Nhất cao thủ (xác nhận phần quà) [29-01-2016]
Bảo trì định kỳ 26/1/2016 [26-01-2016]
Bảo trì kết thúc sự kiện noel [20-01-2016]
[Thông báo] Xác nhận phần quà sự kiện [12-01-2016]
Bảo trì định kỳ 12/01/2016 [12-01-2016]
Lịch thi đấu chung kết DNCT [07-01-2016]
Bảo trì hệ thống máy chủ 09/01/2016 [08-01-2016]
[Sự Kiện] Chào Đón giáng sinh 2015 [23-12-2015]
Bảo trì định kỳ ngày 05/01/2016 [05-01-2016]
[Khuyến mãi] Quà Tặng Giáng Sinh [25-12-2015]
Bảo trì định kỳ 23/12/2015 [23-12-2015]
Lịch thi đấu DNCT (Chung kết Chức Trách) [17-12-2015]
[Thông Báo] Đóng chế độ [đại chiến] Côn Lôn [15-12-2015]
Lịch thi đấu DNCT 2015 (vòng 2) [10-12-2015]
Bảo trì định kỳ 09/12/2015 [09-12-2015]
Bảo trì đột xuất- mở chuyển máy chủ [02-12-2015]
Sát nhập máy chủ [Lễ] và [Tín] [01-12-2015]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...