Sự kiện khuyến mãi tháng 3 [24-03-2015]
Hoàn tất trao quà sự kiên tết [20-03-2015]
Bảo trì định kỳ 17/03/2017 [17-03-2015]
Sự kiện EXP mừng máy chủ lễ thăng cấp [13-03-2015]
Thông báo bảo trì đột xuất 13/03/2015 [13-03-2015]
Thông báo không bảo trì định kỳ 10/03/2015 [10-03-2015]
Thông báo về việc kiểm tra vật phẩm [Lễ] [03-03-2015]
Bảo trì định kỳ 03/03/2015 [03-03-2015]
Cửu Long Tân Niên 2015 [10-02-2015]
Sự Kiện Khuyến Mãi Tết Ất Mùi 2015 [12-02-2015]
Máy chủ mới [Lễ] - Phát Dương Quang Đại [11-02-2015]
Bảo trì đột xuất 12/02/2015 [12-02-2015]
Sự kiện X3 EXP Mừng Xuân Ất Mùi [10-02-2015]
[Cập nhật] Tiềm Long Tại Thiên [06-02-2015]
Bảo trì định kỳ 03/02/2015 [03-02-2015]
Thông báo bảo trì định kỳ 20/01/2015 [20-01-2015]
Thông báo bảo trì định kỳ 06/01/2014 [06-01-2015]
Sự kiện X3 EXP mừng giáng sinh và năm mới [25-12-2014]
Sự kiện mừng giáng sinh 2014 [23-12-2014]
Thông báo bảo trì đột xuất 24/12/2014 [24-12-2014]
Thông báo về các vật phẩm bug [23-12-2014]
Thông tin bảo trì ngày 23/12/2014 [23-12-2014]
Thông báo về lỗi Game sau cập nhật [17-12-2014]
Thông tin bảo trì ngày 16/12/2014 [16-12-2014]
[Thông báo] Lỗi không vào được game sau bào trì [02-12-2014]
Thông tin bảo trì ngày 02/12/2014 [02-12-2014]
[Thông báo] Cập nhật vật phẩm Thanh Long Bảo Rương [28-11-2014]
Thanh Long Bảo Rương - Càn khôn xoay chuyển [04-04-2013]
[Sự Kiện] Mừng Lễ Tạ ơn [21-11-2014]
Thông tin bảo trì ngày 25/11/2014 [25-11-2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...