Sự kiện khuyến mãi và EXP mừng Quốc Khánh [26-08-2015]
[Sự kiện ] Lâu Lan Đại Chiến [18-08-2015]
Bảo trì đột xuất 20/08/2015 [20-08-2015]
Bảo trì đột xuất ngày 19/08/2015 [19-08-2015]
Bảo trì định kỳ 18/08/2015-Lâu Lan Đại Chiến [18-08-2015]
Sự kiện Exp Tháng 8 [14-08-2015]
Bảo trì định kỳ 11/08/2015 [11-08-2015]
Bảo trì đột xuất 31/07/2015 [31-07-2015]
Bảo trì đột xuất 23/07/2015 [23-07-2015]
Thông báo về lừa đảo trong game [21-07-2015]
Thông báo khóa hệ thống chế tạo [15-07-2015]
Bảo trì định kỳ14/07/2015(Cửu Long sinh thần 3) [14-07-2015]
Sự Kiện Cửu Long Sinh Thần lần 3 [13-07-2015]
Bảo trì định kỳ 07/07/2015 [07-07-2015]
Sự kiện Exp Tháng 7 [03-07-2015]
Bảo trì hệ thống dzô ngày 06/07/2015 [03-07-2015]
Thông báo vể lỗi mất gold [26-06-2015]
Sự Kiện khuyến mãi Tứ Linh Thần Hạp [23-06-2015]
Bảo trì định kỳ 23/06/2015 [23-06-2015]
Thông báo cập nhật cấp độ máy chủ Tín. [09-06-2015]
Thông báo về phần quà Sự kiện khuyến mãi [08-06-2015]
Bảo trì định kỳ 08/02/2015 [08-06-2015]
Bảo trì định kỳ ngày 02/06/2015 [02-06-2015]
Sự kiện khuyến mãi- EXP Tháng 5 [22-05-2015]
Cập Nhật về sự kiện VLMC [22-05-2015]
Thông báo về mất Ngân lượng [22-05-2015]
[Cập Nhật] Hệ thống ký gửi [19-05-2015]
Thông tin bảo trì 19/05/2015 [19-05-2015]
[Cập nhật] Kết quả Đua Top Côn Lôn Sơn [08-05-2015]
Cửu Long Minh Chủ 2015 [07-05-2015]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...