Hoàn Tất bảo trì ngày 18/09 [18-09-2014]
Thông tin bảo trì ngày 18/09/2014 [16-09-2014]
Sự kiện nhân đôi kinh nghiệm tháng 9 [12-09-2014]
[Thông Báo] Không bảo trì định kỳ 09/09/2014 [09-09-2014]
Bảo trì hàng tuần 03/09/2014 [03-09-2014]
Thông báo bảo trì định kỳ nhân dịp Lễ 2/9 [01-09-2014]
[Thông báo] Vấn đề liên quan đến Nội Y Tơ [01-09-2014]
Sự kiện X3 EXP mừng Quốc Khánh [29-08-2014]
Bảo trì hệ thống đăng nhập game 28/08/2014 [28-08-2014]
[Nghĩa] Thăng Thiên Đoạt Hiệu - Vượt Vũ Long Môn (I) [26-08-2014]
Bảo trì hàng tuần 26/08/2014 [26-08-2014]
[Sự kiện] Khuyến mãi tháng 8 [22-08-2014]
Tứ Đại Thần Bảo - Định Đoạt Giang Hồ [19-08-2014]
Bảo trì hàng tuần 19/08/2014 [19-08-2014]
Sự kiện nhân đôi kinh nghiệm tháng 8 [12-08-2014]
[Đại Lễ] Cửu long Sinh Thần [10-07-2014]
Bảo trì hàng tuần 12/8/2014 [12-08-2014]
Đua TOP đoạt hiệu máy chủ Nghĩa [06-08-2014]
Thông tin bảo trì ngày 06/08/2014 [05-08-2014]
Tuyển Cộng Tác Viên 9D các tỉnh thành [01-08-2014]
[Hoàn tất] Thông báo về tình trạng máy chủ Lễ [01-08-2014]
Bảo trì đột xuất ngày 1/8/2014 [01-08-2014]
Server mới Nghĩa đã mở - Lợi Ích Tân Thủ [31-07-2014]
Thông tin về bản patch cập nhật 92 [31-07-2014]
[Máy chủ mới] Vũ khí mới - Nâng tầm cao mới [28-07-2014]
Bảo trì hàng tuần 30/7/2014 [29-07-2014]
Đông Tây Thần Điện - Kỳ Lân Tế Đàn [30-07-2014]
Tổng kết buổi Offline Cửu Long Sinh Thần [29-07-2014]
[Sự kiện] Offline Cửu Long Sinh Thần [24-07-2014]
Nhân đôi kinh nghiệm mừng Sinh Nhật lần 2 [25-07-2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...