Thông báo vể lỗi mất gold [26-06-2015]
Sự Kiện khuyến mãi Tứ Linh Thần Hạp [23-06-2015]
Bảo trì định kỳ 23/06/2015 [23-06-2015]
Thông báo cập nhật cấp độ máy chủ Tín. [09-06-2015]
Thông báo về phần quà Sự kiện khuyến mãi [08-06-2015]
Bảo trì định kỳ 08/02/2015 [08-06-2015]
Bảo trì định kỳ ngày 02/06/2015 [02-06-2015]
Sự kiện khuyến mãi- EXP Tháng 5 [22-05-2015]
Cập Nhật về sự kiện VLMC [22-05-2015]
Thông báo về mất Ngân lượng [22-05-2015]
[Cập Nhật] Hệ thống ký gửi [19-05-2015]
Thông tin bảo trì 19/05/2015 [19-05-2015]
[Cập nhật] Kết quả Đua Top Côn Lôn Sơn [08-05-2015]
Cửu Long Minh Chủ 2015 [07-05-2015]
Bảo trì đột xuất ngày 07/05/2015 [07-05-2015]
Thông báo vật phẩm mới: Bạch hổ châu [27-04-2015]
Chuỗi sự kiện chào mừng Côn Lôn Sơn [17-04-2015]
Sự Kiện Đua Top- Côn Lôn Sơn [24-04-2015]
[Big update] Côn Lôn Đại Sơn [17-04-2015]
Máy chủ mới [Tín] - Côn Lôn Đại Chiến [22-04-2015]
Bảo trì 21/04/2015-Cập nhật Côn Lôn Sơn [21-04-2015]
[Lễ] Thăng Thiên Đoạt Hiệu - Vượt Vũ Long Môn (I) [09-04-2015]
Bảo trì định kỳ 31/03/2015 [31-03-2015]
Sự kiện khuyến mãi tháng 3 [24-03-2015]
Hoàn tất trao quà sự kiên tết [20-03-2015]
Bảo trì định kỳ 17/03/2017 [17-03-2015]
Sự kiện EXP mừng máy chủ lễ thăng cấp [13-03-2015]
Thông báo bảo trì đột xuất 13/03/2015 [13-03-2015]
Thông báo không bảo trì định kỳ 10/03/2015 [10-03-2015]
Thông báo về việc kiểm tra vật phẩm [Lễ] [03-03-2015]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...