Hướng Dẫn Tân Thủ
SERVER:
HẠNGNHÂN VẬTCẤP ĐỘCHỨC TRÁCHPHÁI
[B]ach-z-Quy219 (45.97%)Bắc Đẩu QuỷLL
-Gia-Linh-219 (4.55%)Chiến Thần NữBC
Green-x-Tea217 (62.65%)Huyết Chiến MaMG
Sr1709217 (46.16%)Bắc Đẩu QuỷLL
[D]ai-[K]a217 (16.07%)Huyết Chiến MaMG
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons