Hướng Dẫn Tân Thủ
SERVER:
HẠNGNHÂN VẬTCẤP ĐỘCHỨC TRÁCHPHÁI
[B]ach-z-Quy219 (85.29%)Bắc Đẩu QuỷLL
-Gia-Linh-219 (4.64%)Chiến Thần NữBC
Green-x-Tea218 (53.06%)Huyết Chiến MaMG
Quan[-x-]Vu217 (64.04%)Bắc Đẩu QuỷLL
[D]ai-[K]a217 (21.76%)Huyết Chiến MaMG
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons