Hướng Dẫn Tân Thủ
SERVER:
HẠNGNHÂN VẬTCẤP ĐỘCHỨC TRÁCHPHÁI
[KingNew]180 (100%)Bắc Đẩu QuỷLL
Chym-[i-Nox]180 (100%)Chiến Thần NữBC
[BG]A-x-Kiet180 (100%)Huyết Chiến MaMG
-[BG]-A-Dung180 (100%)Huyết Chiến MaMG
BlackWidow180 (100%)Bắc Đẩu QuỷLL
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons